Gruppeleder

Kenneth Mortensen - Tlf.: 30 56 41 43
Email: kennethkroghmortensen@outlook.dk

Bæverleder

Kenneth Mortensen - Tlf.: 30 56 41 43
Email: kennethmortensen@oncable.dk

Ulveleder

Kenneth Mortensen - Tlf.: 30 56 41 43
Email: kennethmortensen@oncable.dk
Louise Mandrup Jørgensen - Tlf.: 26 76 25 45
Email: louise.joergensen99@gmail.com

Juniorleder

Tobias Søndergaard Rosenly - Tlf.: 21 96 96 98
Email: t.rosenly@gmail.com

Spejderleder

Søren Brander - Tlf.: 40 75 18 48
Email: s@brander.me

Smiley face
Smiley face
Smiley face
Smiley face